קמפיין תרומת זרע בית חולים בילינסון

בנק הזרע מסייע בתהליך הכניסה להיריון מזרע תורם לנשים יחידניות מבחירה, לזוגות בהם לגבר בעיית פוריות שמתבטאת בהיעדר זרע ולזוגות לסביים. המשימה הייתה גיוס לידים לבית החולים של תורמי זרע פוטנציאליים. הקמפיין נשען על תובנה שצעירים רוצים להרוויח כסף מהיר ומחפשים גורם אמין, וכמובן מה יותר טוב מלעשות כסף ולתרום גם יחד.

Call Now Button077-8049543